Steun aan verenigingen tijdens de Coronacrisis

Zie onderstaande mailwisseling van 13 mei 2020

Van: Bob van Lierop

Aan: Chantal Broekhuis

Datum: 13 mei 2020

Dag Chantal,

Met verwijzing van de mail van Ronald van vandaag, 13 mei, o.a. aan de penningmeester van de Maarnse HC vraag ik aandacht voor het volgende.

In de HSI-brief aan de Wethouder sport UH van 20 april j.l. over de gevolgen van de coronacrisis voor onze sportverenigingen heeft HSI als een van de

noodmaatregelen voorgesteld: Het opschorten van de huurverplichtingen van de clubs aan de gemeente.

Inmiddels zijn diverse gemeenten in onze omgeving, zoals Utrecht en Veenendaal, daartoe overgegaan met als laatste Zeist.

De leden van HSI dringen er op aan om deze maatregel nu ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  toe te passen.

Met sportieve groet,

Bob van Lierop

Vzt HSI

====================================================

Van: Chantal Broekhuis

Aan: Bob van Lierop

Datum: 13 mei 2020

Beste Bob,

Dank voor je bericht. Zoals vermeld via onze app-groep wachten wij momenteel op de uitwerking van het tweede pakket ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk voor de sport. Gemeenten krijgen hierin via een specifieke uitkering in het gemeentefonds compensatie voor kwijtschelding van huurpenningen. De specifieke uitkering worden verwachte in de mei-circulaire. Verenigingen die hier niet op kunnen wachten omdat ze accuut financieel vast lopen kunnen zich melden bij de gemeente. Met hen wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden die momenteel binnen ons handbereik liggen. 

Met vriendelijke groet, 

Chantal Broekhuis

Verslag Brede Overleg Sportakkoord dd. 30/9 en 2/10.

Op 30 september en 2 oktober j.l. vond het zogenoemde Brede Overleg plaats over het gemeentelijke sportakkoord.

Op 30 september waren namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de wethouder en gemeentelijke sportambtenaren aanwezig, daarnaast de directeur en manager van Hoenderdaal Health Center, de directeur Bureau Sport Impuls (BSI) en zijn medewerkers, de Buurtsportcoaches, werkzaam voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de bestuursleden van HSI, Bob van Lierop, Geert Nijenmanting en Jan van Amerongen.

Op 2 oktober namen de gemeenteambtenaren, de vertegenwoordigers van BSI, Hoenderdaal HC en het Militair Revalidatie Centrum, vertegenwoordigers van de Avondvierdaagse en CKV Dalto en de bestuursleden van HSI Bob van Lierop en Henk Honders deel. Ook de nieuwe gemeentelijke sportadviseur was aanwezig.

Het verslag leest u via onderstaande link:

https://drive.google.com/open?id=1KZ9sf2VHPAh3YoZn1CvsktgSnvt86Hub

Agenda ALV 8 oktober 2018

Agenda HSI Algemene Leden Vergadering

PLAATS: TENNIS & BUSINESS CENTER HEUVELRUG, MARINIERSWEG 3, 3941 XK DOORN

DATUM: 8 oktober 2018, AANVANG: 20.00 UUR

1. OPENING

       – Goedkeuring agenda

       – Goedkeuring notulen ALV d.d. 5 maart 2018

2. TERUGKOPPELING ACTIVITEITEN BESTUUR 2018

3. BESTUURSAMENSTELLING

4. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

5. BTW-WIJZIGINGEN SPORTVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, LEZING DOOR MIKE POT, ADVISEUR GEMEENTE UH

Over dit laatste onderwerp is er een brief van de gemeente: Brief BTW verenigingen en stichtingen