Steun aan verenigingen tijdens de Coronacrisis

Zie onderstaande mailwisseling van 13 mei 2020

Van: Bob van Lierop

Aan: Chantal Broekhuis

Datum: 13 mei 2020

Dag Chantal,

Met verwijzing van de mail van Ronald van vandaag, 13 mei, o.a. aan de penningmeester van de Maarnse HC vraag ik aandacht voor het volgende.

In de HSI-brief aan de Wethouder sport UH van 20 april j.l. over de gevolgen van de coronacrisis voor onze sportverenigingen heeft HSI als een van de

noodmaatregelen voorgesteld: Het opschorten van de huurverplichtingen van de clubs aan de gemeente.

Inmiddels zijn diverse gemeenten in onze omgeving, zoals Utrecht en Veenendaal, daartoe overgegaan met als laatste Zeist.

De leden van HSI dringen er op aan om deze maatregel nu ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug  toe te passen.

Met sportieve groet,

Bob van Lierop

Vzt HSI

====================================================

Van: Chantal Broekhuis

Aan: Bob van Lierop

Datum: 13 mei 2020

Beste Bob,

Dank voor je bericht. Zoals vermeld via onze app-groep wachten wij momenteel op de uitwerking van het tweede pakket ondersteuningsmaatregelen vanuit het Rijk voor de sport. Gemeenten krijgen hierin via een specifieke uitkering in het gemeentefonds compensatie voor kwijtschelding van huurpenningen. De specifieke uitkering worden verwachte in de mei-circulaire. Verenigingen die hier niet op kunnen wachten omdat ze accuut financieel vast lopen kunnen zich melden bij de gemeente. Met hen wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden die momenteel binnen ons handbereik liggen. 

Met vriendelijke groet, 

Chantal Broekhuis