HSI en de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

HSI is de verbindende factor tussen de Gemeente en de Sportverenigingen. De HSI voorzitter heeft regulier overleg met ambtenaar Sportzaken en de wethouder, die Sportzaken in de portefeuille heeft. Bij dit overleg komen allerlei vraagstukken aan de orde die vanuit de verenigingen of vanuit de gemeente naar voren zijn gekomen. De resultaten van dit overleg worden in de bestuursvergaderingen van de HSI ter sprake gebracht en vervolgens naar de aangesloten verenigingen terug gekoppeld.

Zowel de gemeente als ook de verenigingen zijn hierbij gebaat. Er is slechts één communicatiekanaal.

Karin Oyevaar, wethouder Jeugd(zorg), Onderwijs, Sport , Natuur, Agrarische zaken, (externe) subsidies