Wat hebben we bereikt?

HSI heeft in haar 10-jarig bestaan o.a. het volgende tot stand gebracht:

  • Sport staat op de agenda bij zowel het College van B & W als de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug;
  • HSI is een gewaardeerde partner en tegenspeler van zowel College als Gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug. Dit is zelfs vastgelegd in een convenant;
  • Er is gezamenlijk sportbeleid vastgesteld en sinds 2008 uitgevoerd;
  • Harmonisatie van tarieven voor huur en vervanging van sportaccommodaties zowel binnen als buiten is in 2016 voltooid;
  • Het jaarlijkse Sportgala is een traditie geworden en HSI draagt zijn steentje daaraan bij.