Wat gaan we doen?

HSI is bezig om het vastgelegde Sportbeleid 2013–2020 te herzien. Hiertoe wordt het Sportbeleid 2017-2025 opgesteld en aan de Wethouder Sport en de Ambtenaar Sport voorgelegd. Ook de gemeenteraadsfracties worden in kennis gesteld.

De speerpunten hiervan zijn:

  • Het op peil houden en waar nodig verbeteren van de bestaande hoogstaande voorzieningen van de sportverenigingen zowel binnen als buiten;
  • Het indien nodig verwerven van de sportaccommodaties van de marinierskazerne voor de Doornse sportverenigingen na vertrek van de mariniers;
  • Het zo spoedig mogelijk invoeren van LED-verlichting bij veldverlichting voor de buitensport.