Nieuwe wet WBTR belangrijk voor clubbestuurders per 1 juli 2021

Beste leden,

Vanaf 1 juli aanstaande is er nieuwe wetgeving van kracht: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe wet is van toepassing op bestuurders van toezichthouders van verenigingen en stichtingen. De wet is op 10 november 2020 aangenomen en gaat dus formeel op 01-07-2021 in.

De WBTR is o.m. bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

Deze wet beschrijft voor bestuurders:

  • taken
  • bevoegdheden
  • verplichtingen
  • aansprakelijkheid

Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Deze wet kan dus ook voor u van belang zijn …

NOC NSF is al hard aan het werk om een toelichting, uitleg en een stappenplan te maken voor clubbesturen. Het zal waarschijnlijk ook noodzakelijk zijn om de statuten van de club wijzigen. Dat hoeft niet meteen maar wel bij een eerstvolgende statutenwijziging.

Maar let op …, de nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden! De huidige statuten kunnen dus in strijd zijn met de wet of nalaten om bepaalde zaken te regelen.

Enkele bonden hebben al informatie op hun site geplaatst:

We raden u aan om e.e.a. te bestuderen en te kijken wat voor uw vereniging de gevolgen zijn.

Wanneer u vragen heeft, dan horen wij dat graag. We zullen alle vragen  bundelen en, indien gewenst en mogelijk, ondersteuning bieden.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van HSI