Berichtgeving van de gemeente inzake de COVID maatregelen

Beste leden van HSI,

Van de gemeente ontvingen wij een tweetal berichten. De onderwerpen waren:

  • Maatregelen rondom omikronvariant, met als bijlage de beschikbare financiële ondersteuningsregelingen.
  • Mail – Ondersteuningsgelden CTB-plicht

Hieronder vindt u de betreffende stukken:

Dit bericht bevatte de volgende bijlage:

Nu volgt het tweede bericht:

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

GGD informatie; Corona en sportverenigingen

Het Team Uitbraakmanagement van GGD regio Utrecht heeft een nieuwsflits opgesteld speciaal voor sportverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrieven voor bedrijven, horeca, (sport)verenigingen en contactberoepen.

Zouden jullie deze nieuwsflits willen verspreiden onder jullie leden? Zo hopen we dat de informatie uit de nieuwsflits bij zo veel mogelijk mensen terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Willem Vonhof
Beleidsmedewerker Sport, Inclusief beleid en Subsidies

Toestemming Buitensport

Beste leden van HSI,

De versoepelde coronamaatregelen staan toe dat er in de buitenlucht gesport wordt. Een mooie ontwikkeling voor de buitensport. Voor de binnensport betekent het echter dat zij hun activiteiten in gymzalen, sporthallen en andere binnensportaccommodaties nog niet kunnen opstarten. Een aantal sportaanbieders die onder normale omstandigheden binnen sporten, zoeken daardoor de buitenruimte (trapveldjes, parken) op om hun sport aan te bieden. Via de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief & Gezond (HS&G) is verzocht om goedkeuring te verlenen om op een trapveld hun sportactiviteiten te mogen organiseren. In casu gaat het over een trapveld naastgelegen aan De Binder in Leersum.

Binnen de coronaregels kan een sportaanbieder aan de gemeente goedkeuring vragen om versoepelingen die op sportaccommodaties gelden ook op andere locaties te laten gelden. Inmiddels hebben wij bestuurlijke dekking om deze verzoeken ambtelijk te behandelen. Dit biedt dus extra mogelijkheden voor de binnensport, maar ook voor andere sportaanbieders zonder sportaccommodaties om in de buitenlucht/-ruimte sportactiviteiten te ontplooien. Zie onder deze mail geel gearceerd welke (extra) mogelijkheden dit zijn en welke basisvoorwaarden gelden.

Om het niet te bureaucratisch te maken, vragen we sportaanbieders om hun activiteiten bij ons te melden, via sporttijdenscorona@heuvelrug.nl, bij Willem Vonhof of mijzelf. Uiteraard geldt dat ook de HSI als belangenbehartiger bij ons melding kan maken van opstarten van activiteiten door sportaanbieders in de buitenruimte. Het melden is belangrijk, zodat wij ook de BOA’s en politie kunnen inlichten.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten jullie nog vragen hieromtrent hebben, stel deze dan gerust.

Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

Het spreekt voor zich dat de regels op de volgende pagina blijven gelden: Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Daarnaast geldt:

  • Het terrein dient netjes (zoals aangetroffen) achtergelaten te worden. Er mogen geen (sport)materialen op het terrein achterblijven.
  • De buurt moet door de aanbieders worden geïnformeerd over hun activiteiten.
  • Indien activiteiten resulteren in overlast of als afspraken niet worden nagekomen dan kan de gemeente de toestemming intrekken.

In onderstaande afbeelding (van de website) heb ik geel gearceerd wat de toestemming veranderd aan hetgeen de sport mag aanbieden na toestemming.