In Memoriam, Peter Dingemans (1958-2019)

Vlak voor kerstmis ontvingen wij het bericht dat Peter Dingemans, oud-voorzitter en erelid van FC Driebergen op 22 december j.l. veel te vroeg is overleden.

Weer verliest Driebergen-Rijsenburg een prominent sportbestuurder, een bindende figuur in onze samenleving. Peter was de grote man achter de hereniging van CDN en vv Dalto nadat de laatste vereniging jaren eerder was ontstaan als zelfstandige zaterdagclub uit de zondagvereniging CDN. Peter was tevens de man achter de vernieuwing van de accommodatie van de fusieclub en de realisatie van de nieuwe kleedkamers en kantine op De Woerd.

Peter was tientallen jaren verbonden aan de voetbalclub, eerst als zeer verdienstelijke speler, later als trainer-coach van onder andere zijn zoons. Vervolgens werd hij een bestuurder die mensen met elkaar verbond. Samenwerking was voor hem vanzelfsprekend en daarnaast moesten de gezamenlijke inspanningen ook leuk gevonden worden. Hard werken en daarna een biertje of een goed glas wijn. Na zijn aftreden als voorzitter trad hij toe tot het bestuur van de beheerstichting. Een aimabele man die zeer doelgericht te werk ging. Daarnaast een zakenman en familieman hetgeen in zijn aanpak binnen de vereniging was te merken. Hij kon goed delegeren en hield vervolgens de voortgang van de werkzaamheden scherp in de gaten. Samenwerking met HSI zag hij als nuttig in de relatie met de gemeente en handig om meningen te toetsen. Ook in de samenwerking met de buurverenigingen RC Pink Panthers en Dalto Korfbal was hij plezierig en doortastend, een echte ondernemer. Peter ontving in november een zeer verdiende koninklijke onderscheiding voor zijn activiteiten. Een blijk van waardering die achteraf juist op tijd kwam.

Het is al weer enige tijd geleden dat Peter me, langs de lijn bij FC Driebergen op mijn nietsvermoedende vraag hoe het met hem ging, vertelde dat hij ziek was, maar hij was als altijd goedgeluimd en wekte niet de indruk dat het slecht met hem ging. De kuren sloegen aan. Die situatie bleek in het najaar snel te veranderen en begin december werd duidelijk dat hij de strijd met zijn ziekte ging verliezen. Het bericht van zijn overlijden op kerstavond kwam als een mokerslag bij mij binnen. Een sportman met visie heeft ons veel te vroeg moeten verlaten.

Wij van HSI zullen hem ontzettend missen en wij danken hem voor zijn enorme inzet voor de sport op de Heuvelrug en voor de sporters op De Woerd, die van FC Driebergen in het bijzonder. Een markante sportman is heen gegaan en wij zijn diep bedroefd. Wij zullen Peter Dingemans niet vergeten en wensen zijn familie en FC Driebergen veel sterkte.

Bob van Lierop
Voorzitter HSI

Sportakkoord

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft als opdracht gekregen om, op basis van het Nationaal Sportakkoord, een specifiek voor de Gemeente geldend Sportakkoord te maken. HSI is bij dit proces betrokken.

Hier lees je het Nationaal Sportakkoord en het Concept Sportakkoord UHR vind je hier.

Verslag Brede Overleg Sportakkoord dd. 30/9 en 2/10.

Op 30 september en 2 oktober j.l. vond het zogenoemde Brede Overleg plaats over het gemeentelijke sportakkoord.

Op 30 september waren namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de wethouder en gemeentelijke sportambtenaren aanwezig, daarnaast de directeur en manager van Hoenderdaal Health Center, de directeur Bureau Sport Impuls (BSI) en zijn medewerkers, de Buurtsportcoaches, werkzaam voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de bestuursleden van HSI, Bob van Lierop, Geert Nijenmanting en Jan van Amerongen.

Op 2 oktober namen de gemeenteambtenaren, de vertegenwoordigers van BSI, Hoenderdaal HC en het Militair Revalidatie Centrum, vertegenwoordigers van de Avondvierdaagse en CKV Dalto en de bestuursleden van HSI Bob van Lierop en Henk Honders deel. Ook de nieuwe gemeentelijke sportadviseur was aanwezig.

Het verslag leest u via onderstaande link:

https://drive.google.com/open?id=1KZ9sf2VHPAh3YoZn1CvsktgSnvt86Hub

Ontmoeting Lokale Sportraden 1 juli 2019

Van NOC*NSF ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de bijeenkomst Lokale Sport Ontmoeting afgelopen maandag 1 juli jl. Zo’n 50 personen van 25 verschillende sportraden waren afgereisd naar Papendal waar ze nieuwe kennis, informatie en inzichten hebben opgedaan. Dit zowel van elkaar als in het kader van het Nationaal Sportakkoord.

Voor meer informatie over het Nationale en Lokale Sportakkoord verwijzen we je graag naar de volgende websites:

https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/

https://sportengemeenten.nl/

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/sportakkoord

http://www.nocnsf.nl/sportakkoord

Daarnaast nog links naar een aantal relevante documenten:

Presentatie van de bijeenkomst
Deelnemerslijst
FAQ over Sportakkoord

Mocht deze informatie vragen of opmerkingen oproepen, neem dan contact op met Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl).

Met vriendelijke groet,

Coen van den Bemt

Programmamanager Sportnetwerkontwikkeling | Sportparticipatie NOC*NSF

Presentatie Subsidieregeling Amateur Sportorganisaties

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van HSI op 8 oktober 2018 is er een presentatie geweest over de BTW-wijzigingen die per 1 januari 2019 zullen gaan gelden voor Sportverenigingen en -Stichtingen. Een en ander resulteert ook in een nieuwe subsidieregeling.

De presentatie werd gegeven door MIKE POT, adviseur van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De presentatie kunt u HIER bekijken en/of downloaden …

 

Agenda ALV 8 oktober 2018

Agenda HSI Algemene Leden Vergadering

PLAATS: TENNIS & BUSINESS CENTER HEUVELRUG, MARINIERSWEG 3, 3941 XK DOORN

DATUM: 8 oktober 2018, AANVANG: 20.00 UUR

1. OPENING

       – Goedkeuring agenda

       – Goedkeuring notulen ALV d.d. 5 maart 2018

2. TERUGKOPPELING ACTIVITEITEN BESTUUR 2018

3. BESTUURSAMENSTELLING

4. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

5. BTW-WIJZIGINGEN SPORTVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, LEZING DOOR MIKE POT, ADVISEUR GEMEENTE UH

Over dit laatste onderwerp is er een brief van de gemeente: Brief BTW verenigingen en stichtingen