Berichtgeving van de gemeente inzake de COVID maatregelen

Beste leden van HSI,

Van de gemeente ontvingen wij een tweetal berichten. De onderwerpen waren:

  • Maatregelen rondom omikronvariant, met als bijlage de beschikbare financiële ondersteuningsregelingen.
  • Mail – Ondersteuningsgelden CTB-plicht

Hieronder vindt u de betreffende stukken:

Dit bericht bevatte de volgende bijlage:

Nu volgt het tweede bericht:

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

GGD informatie; Corona en sportverenigingen

Het Team Uitbraakmanagement van GGD regio Utrecht heeft een nieuwsflits opgesteld speciaal voor sportverenigingen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrieven voor bedrijven, horeca, (sport)verenigingen en contactberoepen.

Zouden jullie deze nieuwsflits willen verspreiden onder jullie leden? Zo hopen we dat de informatie uit de nieuwsflits bij zo veel mogelijk mensen terecht komt.

Met vriendelijke groet,

Willem Vonhof
Beleidsmedewerker Sport, Inclusief beleid en Subsidies

Toestemming Buitensport

Beste leden van HSI,

De versoepelde coronamaatregelen staan toe dat er in de buitenlucht gesport wordt. Een mooie ontwikkeling voor de buitensport. Voor de binnensport betekent het echter dat zij hun activiteiten in gymzalen, sporthallen en andere binnensportaccommodaties nog niet kunnen opstarten. Een aantal sportaanbieders die onder normale omstandigheden binnen sporten, zoeken daardoor de buitenruimte (trapveldjes, parken) op om hun sport aan te bieden. Via de buurtsportcoaches van Heuvelrug Sportief & Gezond (HS&G) is verzocht om goedkeuring te verlenen om op een trapveld hun sportactiviteiten te mogen organiseren. In casu gaat het over een trapveld naastgelegen aan De Binder in Leersum.

Binnen de coronaregels kan een sportaanbieder aan de gemeente goedkeuring vragen om versoepelingen die op sportaccommodaties gelden ook op andere locaties te laten gelden. Inmiddels hebben wij bestuurlijke dekking om deze verzoeken ambtelijk te behandelen. Dit biedt dus extra mogelijkheden voor de binnensport, maar ook voor andere sportaanbieders zonder sportaccommodaties om in de buitenlucht/-ruimte sportactiviteiten te ontplooien. Zie onder deze mail geel gearceerd welke (extra) mogelijkheden dit zijn en welke basisvoorwaarden gelden.

Om het niet te bureaucratisch te maken, vragen we sportaanbieders om hun activiteiten bij ons te melden, via sporttijdenscorona@heuvelrug.nl, bij Willem Vonhof of mijzelf. Uiteraard geldt dat ook de HSI als belangenbehartiger bij ons melding kan maken van opstarten van activiteiten door sportaanbieders in de buitenruimte. Het melden is belangrijk, zodat wij ook de BOA’s en politie kunnen inlichten.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten jullie nog vragen hieromtrent hebben, stel deze dan gerust.

Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

Het spreekt voor zich dat de regels op de volgende pagina blijven gelden: Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Daarnaast geldt:

  • Het terrein dient netjes (zoals aangetroffen) achtergelaten te worden. Er mogen geen (sport)materialen op het terrein achterblijven.
  • De buurt moet door de aanbieders worden geïnformeerd over hun activiteiten.
  • Indien activiteiten resulteren in overlast of als afspraken niet worden nagekomen dan kan de gemeente de toestemming intrekken.

In onderstaande afbeelding (van de website) heb ik geel gearceerd wat de toestemming veranderd aan hetgeen de sport mag aanbieden na toestemming.

Nieuwe wet WBTR belangrijk voor clubbestuurders per 1 juli 2021

Beste leden,

Vanaf 1 juli aanstaande is er nieuwe wetgeving van kracht: de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze nieuwe wet is van toepassing op bestuurders van toezichthouders van verenigingen en stichtingen. De wet is op 10 november 2020 aangenomen en gaat dus formeel op 01-07-2021 in.

De WBTR is o.m. bedoeld om de regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen duidelijker te regelen.

Deze wet beschrijft voor bestuurders:

  • taken
  • bevoegdheden
  • verplichtingen
  • aansprakelijkheid

Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Deze wet kan dus ook voor u van belang zijn …

NOC NSF is al hard aan het werk om een toelichting, uitleg en een stappenplan te maken voor clubbesturen. Het zal waarschijnlijk ook noodzakelijk zijn om de statuten van de club wijzigen. Dat hoeft niet meteen maar wel bij een eerstvolgende statutenwijziging.

Maar let op …, de nieuwe wettelijke bepalingen gaan echter al wel gelden! De huidige statuten kunnen dus in strijd zijn met de wet of nalaten om bepaalde zaken te regelen.

Enkele bonden hebben al informatie op hun site geplaatst:

We raden u aan om e.e.a. te bestuderen en te kijken wat voor uw vereniging de gevolgen zijn.

Wanneer u vragen heeft, dan horen wij dat graag. We zullen alle vragen  bundelen en, indien gewenst en mogelijk, ondersteuning bieden.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van HSI

Webinars vanuit het Sportakkoord

Via Willem Vonhof, Beleidsmedewerker Sport en Subsidies, ontvingen wij het verzoek om de volgende info met onze leden te delen.

Het gaat om een overzicht dat naar Willem Vonhof is toegezonden door Swer Elbertsen, de nieuwe Lokale Adviseur Sport van “Team Sportservice Provincie Utrecht”.

Het overzicht treft u hieronder aan:

Wij hopen jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Kosteloos verduurzamingstraject sportverenigingen t/m 31 maart 2021

Van Bas Löverink, Beleidsmedewerker Sport van onze gemeente, ontvingen wij een verzoek om een bericht van “Team Sportservice provincie Utrecht” met de leden van HSI te delen. Het betreffende bericht treft u hieronder aan.

Beste …

Graag willen we jou als beleidsadviseur Sport informeren over het huidige kosteloze verduurzamingstraject voor sportverenigingen. Zoals je wellicht weet heeft de overheid de doelstelling om 95% CO2-reductie op alle sportaccommodaties in Nederland in 2050 te realiseren, vastgelegd in het klimaatakkoord. Een serieuze ambitie waar sportverenigingen allemaal op een manier mee te maken krijgen.

Kosteloze ondersteuning t/m 31 maart 2021

Om sportverenigingen te ondersteunen in dit verduurzamingsproces, kunnen zij tot Q2 2021 nog kosteloos gebruik maken van een uitgebreid ondersteuningstraject. Van energiescan, offertetraject tot begeleiding bij het implementeren; de sportvereniging wordt volledig begeleidt in het hele proces. Vanaf Q2 blijft dit traject bestaan, maar onder welke voorwaarden en kosten is nog niet bekend. Daarom is het juist nú aantrekkelijk voor sportverenigingen om in te stappen.

Ondersteuning Team Sportservice

Team Sportservice heeft sinds 2020 al 103 sportverenigingen ondersteund in dit proces. We maken landelijk gebruik van een eenduidige aanpak, gebaseerd op de kennis en ervaring van een aantal provinciale sportorganisaties die al langer verenigingen ondersteunen bij verduurzamen van sportaccommodatie. Handbalvereniging Zaanstreek heeft al gebruik gemaakt van de ondersteuning en heeft nu 46 zonnepanelen, automatische ledverlichting binnen, extra geïsoleerde plafonds, led-verlichting buiten en automatische douchestops. Bekijk hier het filmpje

Aanmelden

Sportverenigingen kunnen zich aanmelden via deze link.

Of contact opnemen met Niels van Weert: nvanweert@teamsportservice.nl

Met vriendelijke groet,

Swer Elbertsen

Verenigingsadvisering

Team Sportservice provincie Utrecht

Witboom 1

4131 PL Vianen

* * *