Welkom bij HSI

 

Logo_HSI_diap

Sport is een manier om zowel fysieke als geestelijke gezondheid te bevorderen. Gezamenlijke sportbeoefening is daarbij tevens een manier om verbindingen in de samenleving te leggen en te behouden.

De gemeente speelt een voorname rol in het faciliteren van sportverenigingen. Niet alle taken hoeven echter te rusten op de schouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Samenwerking loont. Heuvelrug Sport Initiatief wil een rol spelen bij het minder belasten van het gemeentelijk bestuur en het ambtelijk apparaat.

Heuvelrug Sport Initiatief fungeert als adviesorgaan voor de gemeente en als belangenbehartiger van verenigingen richting gemeente en politiek.