Agenda ALV 8 oktober 2018

Agenda HSI Algemene Leden Vergadering

PLAATS: TENNIS & BUSINESS CENTER HEUVELRUG, MARINIERSWEG 3, 3941 XK DOORN

DATUM: 8 oktober 2018, AANVANG: 20.00 UUR

1. OPENING

       – Goedkeuring agenda

       – Goedkeuring notulen ALV d.d. 5 maart 2018

2. TERUGKOPPELING ACTIVITEITEN BESTUUR 2018

3. BESTUURSAMENSTELLING

4. MEDEDELINGEN EN RONDVRAAG

5. BTW-WIJZIGINGEN SPORTVERENIGINGEN EN -STICHTINGEN, LEZING DOOR MIKE POT, ADVISEUR GEMEENTE UH

Over dit laatste onderwerp is er een brief van de gemeente: Brief BTW verenigingen en stichtingen