Definitieve rapportage Capaciteitsonderzoek

Onlangs ontvingen wij van Synarchis op verzoek van de gemeente de definitieve rapportage “Capaciteitsonderzoek binnensport-
en buitensportaccommodaties Gemeente Utrechtse Heuvelrug”.

In deze versie zijn onder andere de reacties van de verenigingen op het concept rapport verwerkt.

De komende periode wordt het rapport ambtelijk en bestuurlijk besproken binnen de gemeente. Hierbij zullen ook de vervolgstappen in beeld worden gebracht en besproken worden.

U kunt het rapport vinden via deze link …

Sportakkoord

De Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft als opdracht gekregen om, op basis van het Nationaal Sportakkoord, een specifiek voor de Gemeente geldend Sportakkoord te maken. HSI is bij dit proces betrokken.

Hier lees je het Nationaal Sportakkoord en het Concept Sportakkoord UHR vind je hier.

Verslag Brede Overleg Sportakkoord dd. 30/9 en 2/10.

Op 30 september en 2 oktober j.l. vond het zogenoemde Brede Overleg plaats over het gemeentelijke sportakkoord.

Op 30 september waren namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de wethouder en gemeentelijke sportambtenaren aanwezig, daarnaast de directeur en manager van Hoenderdaal Health Center, de directeur Bureau Sport Impuls (BSI) en zijn medewerkers, de Buurtsportcoaches, werkzaam voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de bestuursleden van HSI, Bob van Lierop, Geert Nijenmanting en Jan van Amerongen.

Op 2 oktober namen de gemeenteambtenaren, de vertegenwoordigers van BSI, Hoenderdaal HC en het Militair Revalidatie Centrum, vertegenwoordigers van de Avondvierdaagse en CKV Dalto en de bestuursleden van HSI Bob van Lierop en Henk Honders deel. Ook de nieuwe gemeentelijke sportadviseur was aanwezig.

Het verslag leest u via onderstaande link:

https://drive.google.com/open?id=1KZ9sf2VHPAh3YoZn1CvsktgSnvt86Hub

Ontmoeting Lokale Sportraden 1 juli 2019

Van NOC*NSF ontvingen wij onderstaand bericht:

Beste heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de bijeenkomst Lokale Sport Ontmoeting afgelopen maandag 1 juli jl. Zo’n 50 personen van 25 verschillende sportraden waren afgereisd naar Papendal waar ze nieuwe kennis, informatie en inzichten hebben opgedaan. Dit zowel van elkaar als in het kader van het Nationaal Sportakkoord.

Voor meer informatie over het Nationale en Lokale Sportakkoord verwijzen we je graag naar de volgende websites:

https://www.allesoversport.nl/Sportakkoord/

https://sportengemeenten.nl/

https://www.sportenbewegenincijfers.nl/sportakkoord

http://www.nocnsf.nl/sportakkoord

Daarnaast nog links naar een aantal relevante documenten:

Presentatie van de bijeenkomst
Deelnemerslijst
FAQ over Sportakkoord

Mocht deze informatie vragen of opmerkingen oproepen, neem dan contact op met Lars Cornelissen (lars.cornelissen@nocnsf.nl).

Met vriendelijke groet,

Coen van den Bemt

Programmamanager Sportnetwerkontwikkeling | Sportparticipatie NOC*NSF