Verduurzaming buitensportaccommodaties

Op 22 juni 2020 hebben wij van Mark Montens een bericht ontvangen over de verduurzaming van sportaccomodaties. De inhoud van dit bericht was als volgt:

Geacht bestuur,

Graag wil ik uw bestuur informeren over het volgende onderwerp; verduurzaming buitensportaccommodaties Utrechtse Heuvelrug.

Buitensportaccommodaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug kunnen uitzien naar een verduurzaming van de sportveldverlichting op hun velden, waar vanuit de gemeente een significante bijdrage in de ombouw van conventionele verlichting naar ledverlichting is gereserveerd om verenigingen te helpen die verduurzaming te realiseren. Dit voornemen komt voort uit de Nota Sport & Ruimte 2018-2022 welke door de gemeenteraad is aangenomen. Uiteindelijk zal het eigendom van de veldverlichting in zijn geheel worden overgedragen naar de verenigingen/stichtingen.

Omdat we de verenigingen of stichtingen als opdrachtgever gaan bestempelen kunnen zij aanspraak maken op de BOSA-regeling. Deze regeling is een tegemoetkoming vanuit de rijksoverheid op investeringen die door sportverenigingen gedaan worden. De BOSA keert 20% uit op niet-duurzame investeringen en 30% op duurzame investeringen zoals ledverlichting, maar ook zonnepanelen of warmtepompen. De Nota Sport&Ruimte geeft aan dat verenigingen en gemeente gezamenlijk 50% van de aanschaf van de verlichting voor haar rekening neemt. Daarnaast zal de gemeente verder alle andere bijkomende kosten dekken, denk daarbij aan nieuwe masten en bekabeling, maar ook afvoer van materialen en uurloon. De teruggave vanuit de BOSA dient evenredig aan het investeringsbedrag terug te vloeien naar de gemeente. Verenigingen of stichtingen gaan zelf een offertetraject in m.b.t. de realisatie van ledverlichting op hun sportvelden. Om een gedegen keuze te kunnen maken voor een leverancier zijn een aantal richtlijnen opgesteld waaraan verenigingen/stichtingen en offertes dienen te voldoen alvorens budget beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Het bedrijf Sportstroom is door de gemeente aangewezen om ondersteuning te bieden bij dit project. Zij maken een definitieve inventarisatie van de velden en zullen eventuele keuringen uitvoeren van masten die volgens de gestelde kaders kunnen blijven staan.

Op dit moment zijn er twee verenigingen die graag aan de slag willen met de aanleg van ledverlichting. Dat zijn HC De Haaskamp en HDS Leersum. Met deze twee verenigingen zouden we op korte termijn willen starten en deze projecten als pilot willen zien welke we verder kunnen uitrollen naar de andere verenigingen. De eerste gesprekken hierover zijn al gevoerd. We streven naar een oplevering van de eerste projecten in september van dit jaar. Op termijn zouden we dan alle sportvelden die in aanmerking komen voor een ombouw, willen voorzien van ledverlichting. Hiermee werken we niet alleen toe aan een verduurzaming van de sportparken en het terugdringen van energieverbruik, maar worden verenigingen direct geholpen met een significante verlaging van hun energielasten en daarmee een forse reductie op de uitgaven.

E.e.a. wordt intern nog juridisch en financieel getoetst waarna het college van B&W haar goedkeuring op de uitvoering moet geven. Daarna kunnen we snel van start gaan.

In navolging van HDS Leersum en HC De Haaskamp zullen dan alle buitensportverenigingen met een eigen accommodatie en stichtingsbesturen hierover benaderd worden door de gemeente.

Ik hoop u met dit bericht op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Mark Montens
Beleidsmedewerker Sport