Tegemoetkoming voor Sportverenigingen ivm Coronavirus via Noodloket

Van de wethouder ontvingen wij een schrijven van de Directeur Vereniging Sport en Gemeenten omtrent de mogelijkheid die wordt geschapen voor sportverenigingen en -stichtingen om een éémalige uitkering van €4.000 aan te vragen. Via onderstaande link kunt u het document raadplegen:

Klik hier …

In het document komt een link vooor maar die is in dat document niet klikbaar. De link is:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket