Corona en uw vereniging

Driebergen, 24 maart 2020

Aan de besturen van de sportverenigingen, leden van Heuvelrug Sport Initiatief,

Sport is in het normale dagelijks leven wellicht de belangrijkste bijzaak. Maar in tijden van crisis veroorzaakt door een nieuwe ziekte, is sport zelfs geen bijzaak meer. Overleven op grond van regels van deskundigen is het enige dat wij sporters kunnen doen.

Het is al enige tijd geleden dat u van uw HSI-bestuur gehoord heeft.
Na het Sportgala is het oorverdovend stil gebleven als het om het Sportakkoord gaat. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is. Uw bestuur heeft regelmatig contact met zowel wethouder sport als de nieuwe ambtenaar. Dit geeft meteen al een verklaring; er is een nieuwe ambtenaar aangetreden, Ingrid Achterberg. Onze kennismakingsbijeenkomst kon door het begin van de corona-crisis niet doorgaan. Net zomin als onze voorjaars HSI-ALV, die wij vooralsnog naar het najaar zullen verplaatsen.
De brede bijeenkomst over het sportakkoord gepland op 30 maart ’s middags gaat misschien door als teleconferentie. Wij proberen ditzelfde met onze bestuursvergadering op die datum ’s avonds. Over de uitkomsten zullen wij u informeren. Dat de ondertekening van het Sportakkoord op 1 maart of 1 april niet haalbaar was, is inmiddels duidelijk. Door de feiten achterhaald levert dit ook geen consequenties op; het proces en de fondsenaanvraag gaan gewoon door.

Dat de corona-crisis sportieve gevolgen heeft voor uw leden is vanzelfsprekend. Maar de crisis heeft ook gevolgen voor uw verenigingen, die inmiddels volledig stil liggen.
Om te anticiperen op de consequenties op langere termijn zouden wij graag van u, verenigingsbestuurders, horen waarover u zich momenteel al zorgen maakt en wat er feitelijk al speelt binnen uw clubs als direct gevolg van deze crisis. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan derving van kantine-opbrengsten tegenover doorlopende kosten. En vragen van leden over betaling van contributie zonder hier tegenoverstaande trainingen en wedstrijden.
In ons overleg met de gemeente zal een totaaloverzicht, zonder in te gaan op separate situaties in verenigingen, nuttig zijn. Over details kunt u in contact treden met uw HSI-dorpsbestuurslid. Ook kunt u uw bericht sturen naar ons algemene E-mailadres. Wij rekenen op uw spoedige respons.

Blijf gezond!

Met sportieve groet,
namens het bestuur HSI,

Bob van Lierop