Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

Aan de verhuurders van sportaccomodaties,

Van Bas Löverink (Beleidsmedewerker Sport Gemeente Utrechtse Heuvelrug) hebben wij op 2 oktober de volgende mail ontvangen:

Beste bestuursleden van Heuvelrug Sport Initiatief (HSI),

Ter kennisgeving. Zojuist heb ik onderstaande mail verzonden naar verhuurders van sportaccommodaties. Mede naar aanleiding van een gesprek met Bob, krijgen we een signalen dat niet alle verhuurders gebruik maken van de regeling. Dit willen we graag in kaart brengen.
Een gehoord argument is dat kwijtschelding plaats moet vinden vóór aanvraag subsidie, waarbij er dus nog geen zekerheid is op ontvangen van compensatie. Bovendien kent de regeling een subsidieplafond en als deze wordt overschreden, zal er naar rato over de aanvragers worden uitgekeerd. Deze onzekerheid zorgt er bij een aantal verhuurders voor dat zij dit risico niet aan wensen te gaan. De regeling biedt echter de mogelijkheid om afspraken te maken over verrekening als de subsidie naar rato wordt uitgekeerd (zie hiervoor het bijgevoegde document met  vragen & antwoorden). Voor de volledigheid heb ik de beleidsregel bijgevoegd.

Mochten jullie hierover contact hebben met verhuurders en ontvangen signalen dat zij twijfels hebben bij het aanvragen van de subsidie, geef dan gerust bovenstaande aan of verwijs ze/geef de signalen naar mij door.

Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

*** EINDE MAIL VAN BAS ***

Dit was de mail van Bas Loverink aan de verhuurders:

Beste contactpersoon,
 
Heeft uw organisatie gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)?
 
Op 20 augustus heeft u als verhuurder van een sportaccommodatie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onderstaande mail ontvangen over de TVS-subsidieregeling. We hopen dat u deze mail in goede aard heeft ontvangen en dat u, indien mogelijk, gebruik heeft gemaakt van deze regeling. Zodat amateursportorganisaties (uw huurders) gecompenseerd kunnen worden voor de huurperiode van 1 maart tot 1 juni 2020, waarin zij de accommodatie niet hebben mogen gebruiken.  
 
Graag horen we uiterlijk maandag 5 oktober om 17.00 uur of uw organisatie gebruik heeft gemaakt van de TVS-subsidieregeling. Dat kunt u doen door te reageren op deze mail. Indien u geen gebruik heeft gemaakt van deze regeling dan horen wij graag uw afwegingen om dat niet te doen.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 
Met vriendelijke groet,

Bas Löverink
Beleidsmedewerker Sport

T 06-28493173
www.heuvelrug.nl