Noodverordening per 1 juni

De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft op 28 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 1 juni 2020 om 12.00 uur in werking treedt.
U vindt de pagina over noodverorderningen HIER en de onderhavige noodverordening HIER.

Artikel 2.3 lid 3.a van deze noodverordening doet wellicht vermoeden dat het toegestaan is om sportkantines van verenigingen, waar buitensport mogelijk wordt gemaakt, weer te openen.WIj hebben deze vraag aan de wethouder gesteld en het antwoord op onze vraag luidde als volgt:

*** BEGIN CITAAT ***

Er wordt momenteel gewerkt aan een toelichting op de nieuwe noodverordening. Hieruit gaat blijken wat wel en niet mag. Zodra dit beschikbaar is wordt dit met jullie gedeeld. 

In hoofdlijnen moeten eet- en drinkgelegenheden bij sport- en fitnessgelegenheden, alsmede buitensportvoorzieningen die para-commercieel van aard zijn dienen gesloten te blijven. Para-commercieel betekent dat de horeca niet de ‘corebusiness’ is van de inrichting. Het betreft dan veelal een stichting of vereniging. Dit is het geval bij bijvoorbeeld sportkantines. Een terras is hier dus ook niet toegestaan.

Eet- en drinkgelegenheden die commercieel van aard zijn mogen wel open. Dit zijn meestal zelfstandige ondernemers met een inpandige onderneming waarvoor het hun corebusiness is. Let wel, een uitzondering is gemaakt voor instellingen voor topsport én zwemgelegenheden. Deze mogen open.

Nadere informatie volgt met de nadere toelichting.

Vriendelijke groet van Chantal

*** EINDE CITAAT ***

Zodra er meer nieuws is zullen we u daarover informeren …