Informatie TVS en TASO

Van de gemeente ontvingen wij een E-mail bericht met de volgende inhoud:

Beste Sportbestuurders …

Het kabinet heeft in 2020 diverse maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, ook voor de verhuurders van sportaccommodaties en de amateursportorganisaties. Nu de COVID-19 crisis voortduurt heeft de Rijksoverheid besloten de TVS- en TASO-regelingen voor financiële compensatie weer beschikbaar te stellen. Middels deze e-mail willen wij u hierover informeren.

Hoe zat het ook alweer?

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS)

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders (gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder) van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode 1 oktober tot 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO)

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. Meer informatie is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19.

Aanvragen
De regelingen worden opengezet voor gederfde inkomsten in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020. Aanvragen voor de TASO-regeling kunnen worden ingediend van 19 februari t/m 5 april 2021. De TVS-regeling wordt weer geopend op 9 maart t/m 3 mei 2021.

E-zine met meer informatie
NOC*NSF, de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten hebben een handige E-zine ontwikkeld met informatie over de verschillende regelingen. Deze E-zine is te vinden onder de volgende link: https://ptd.digitaal-magazine.nl/nocnsf-opzet-1/pag1.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u zich richten tot het emailadres: sporttijdenscorona@heuvelrug.nl.

Met vriendelijke groet,
Willem Vonhof