Capaciteitsonderzoek Sportaccomodaties

Onderstaande tekst is afgeleid van een mailbericht dat HSI ontving van Bas Löverink, Beleidsmedewerker Sport van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

In de (zoom-)ALV van 23/11/2020 is het “Capaciteitsonderzoek Sportaccomodaties” aan de orde geweest. Er was een presentatie door de Gemeente en Synarchis Adviesgroep. Na de presentaties volgde een vragenronde en een discussie. Deze discussie heeft geleid tot een aantal aanpassingen/toevoegingen die in een addendum zijn verwerkt. Op dinsdag 12 januari jl heeft Synarchis het “Rapport Capaciteitsonderzoek” en het addendum in het college toegelicht aan de hand van (nagenoeg) dezelfde presentatie als gegeven is in de ALV. Op donderdag 14 januari heeft het college het daarbij behorende procesvoorstel besproken en daarmee ingestemd. De raad is daarna geïnformeerd over het capaciteitsonderzoek en het doorlopen proces. Op 20 januari heeft het persgesprek over het capaciteitsonderzoek plaatsgevonden. Onze voorzitter was hiervoor uitgenodigd.

Synarchis heeft stappen genomen om e.e.a. terug te koppelen naar de verenigingen. HSI informeert haar achterban over het onderzoek, het addendum en de notitie ‘proces betrokkenheid verenigingen capaciteitsonderzoek’.

Het rapport tesamen met het addendum is in de ogen van de gemeente een neutraal rapport dat zorgvuldig is samengesteld. Zoals eerder is aangegeven door Bas Löverink is het een momentopname/foto van vraag en aanbod van de sportaccommodaties uit 2019. Er zullen zeker nog discussies ontstaan over een aantal onderdelen. Het rapport is een uitgangspunt. Met dit rapport in de hand worden er nadere gesprekken gevoerd over optimalisatie van het gebruik van de sportaccommodaties, zodat deze zo goed mogelijk benut kunnen worden.

Op dinsdag 19 januari stond in de Telegraaf het nieuwsbericht “Kaasschaaf over trainingsvelden”. Grotendeels is het een feitelijke weergave van het rapport. De gemeente geeft aan dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om de wijze waarop zij het rapport gaan gebruiken met de journalist te delen.

De stukken die wij van de gemeente ontvingen, vindt u hieronder:

* * *