Overlijden Bert van Donselaar

Bert van Donselaar (1960 – 2018) overleden

In het weekend bereikte ons het bericht dat Bert van Donselaar, erevoorzitter van de Rugbyclub De Pink Panthers op 14 juni j.l. is overleden.

Bert was één van de mannen van het eerste uur van de Pink Panthers en als voorzitter en vertegenwoordiger van deze vereniging een enthousiast lid van Heuvelrug Sport Initiatief. Daarnaast was Bert jarenlang lid van de commissie die het jaarlijkse Sportgala organiseert. Als graficus had hij en passant ook het logo van HSI ge-update omdat hij vond dat wij met onze tijd mee moesten gaan. Typisch Bert! Een bindende figuur in onze sportsamenleving, een man van samenwerking met een vooruitziende blik.
Een man ook van onderkoelde humor, relativering en evenwicht maar wel vasthoudend en doortastend als dat nodig was.

Ik herinner me nog hoe wij elkaar voor de eerste keer bij de Pink Panthers ontmoetten. Als voorzitter kwam hij op me af omdat hij mij als raadslid meende te moeten verwelkomen. Toen duidelijk werd dat ik als oud-rugbyer het eerste kwam bekijken dat toen steeds beter en hoger ging spelen en wij ontspannen over die sport konden spreken, werden we al gauw vrienden en dronken we na afloop een paar koele biertjes. Ook bespraken wij meteen wat we voor elkaar konden betekenen. Wij zagen elkaar daarna regelmatig want hij wist in samenwerking met HSI de gemeenteraad te vinden voor zijn club.

Hij vertelde mij eind vorig jaar over zijn ernstige ziekte op zijn eigen onderkoelde wijze. Hij was ondanks de ernst ervan optimistisch en positief als altijd. Een week of drie geleden sprak ik hem in het voorbijgaan voor het laatst. Hij was wat kortademig en had last van de bestraling gehad, maar het ging weer OK. Typisch Bert!

Groot was de schrik toen ik zaterdag hoorde dat hij was overleden. Natuurlijk veel te vroeg.

Wij van HSI zullen hem ontzettend missen en danken hem voor zijn grote inzet voor de sport op de Heuvelrug en voor zijn rugbyclub in Driebergen in het bijzonder. Een markante sportman is heen gegaan en dat betreuren wij zeer.

Wij zullen Bert van Donselaar niet vergeten en wensen zijn familie en zijn rugbyclub veel sterkte.

Bob van Lierop
Voorzitter HSI

Bob van Lierop volgt Peter Kranenburg op bij HSI

Bob van Lierop heeft afgelopen maandagavond het voorzitterschap van HSI (Heuvelrug Sport Initiatief) overgenomen van Peter Kranenburg. Peter Kranenburg werd op eigen kracht direct gekozen in de nieuwe gemeenteraad die donderdag 27 maart wordt geïnstalleerd. Het voorzitterschap van HSI gaat niet samen met het gemeenteraadslid zijn.
Bob van Liepop neemt nu het voorzitterschap over. Hij was tot 25 maart lid van de gemeenteraad, maar komt niet terug in de nieuwe raad. Bob van Lierop stond in 2005 als voorzitter van de Driebergse Sportfederatie aan de wieg van HSI en is dus een bekende op het gebied van de belangenbehartiging voor de sport op de Utrechtse Heuvelrug.
Peter Kranenburg volgde in 2012 Harald Arts op als voorzitter van HSI. In de afgelopen periode heeft Peter zich onder meer bezig gehouden met de voorbereidingen rond de nieuwe APV, tennisharmonisatie en het Beleidsplan Sport 2020. “Peter heeft met de APV en het Beleidsplan Sport 2020, in korte tijd voor de clubs een paar belangrijke zaken neer mogen zetten,” aldus de nieuwe voorzitter Bob van Lierop: “We moeten er als sport wel bovenop blijven zitten. Sport is een belangrijke pijler in een breder geheel, maar dat kan alleen met sterke clubs met een stevige basis”. Peter Kranenburg vult dit aan, met “alleen wanneer er ruimte blijft voor ondernemende clubs, is er perspectief. De clubs gaan daar met HSI nog hun handen aan vol krijgen.” Tegelijkertijd met het aantreden van Bob van Lierop trad ook Dick van Zaane aan als vertegenwoordiger namens de clubs uit Maarn en Maarsbergen binnen HSI. Hij volgde Harry Kampschoër op.

HSI, Heuvelrug Sport Inititiatief werd in 2005 opgericht als belangenbehartiger van de gezamenlijks sportclubs op de Heuvelrug en wordt o.m. gevormd door de Driebergse Sportfederatie, Doornse Sportraad en het Leersums Sportoverleg. In het bestuur van HSI zijn alle kernen op gelijkwaardige manier vertegenwoordigd onder een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur bestaat uit Bob van Lierop (onafhankelijk voorzitter), Wim Cassée, vicevoorziter (Driebergen-Rijsenburg); Willem Pot , secretaris (Doorn), Ron van Scherpenzeel, penningmeester (Amerongen en Overberg), Arie van Leeuwen, lid a.i. (Leersum) en Dick van Zaane, lid (Maarn en Maarsbergen).