Genomineerden Sportiefste Basisschool 2016

De genomineerden voor Sportiefste Basisschool van het jaar 2016 van de Utrechtse Heuvelrug zijn:

1. Openbare Basisschool WereldkidzMeent

IMG_0090
OBS WereldKidz Meent: De sportieve school!

Basisschool Wereldkidz Meent in Maarn geeft veel aandacht aan bewegen op school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewegingsspelletjes tussen de lessen door in hun eigen groep uitvoeren. Zo kunnen zij zich erna beter concentreren op hun werk. Bewegen is niet alleen lichamelijk belangrijk, maar ook geestelijk gezond. Via bewegen en sporten kunnen onze leerlingen ook werken aan hun talentontwikkeling.

Alle groepen hebben twee keer in de week gymlessen in de grote sporthal De Twee Marken naast onze school. De ALO studenten geven enthousiaste lessen waarbij afwisselend toestellen gebruikt worden of bal spellen gedaan worden. De kinderen leren goed samenwerken en zijn veel in beweging. Verschillende verenigingen verzorgen clinics op school of bij hun eigen club. Zoals: tennis, hockey, voetbal, judo, turnen, dansen en basketbal. Sport Impuls stimuleert de kinderen om te sporten door het uitvoeren van sportactiviteiten: sportkanjerspelen, balsporten, atletieklessen, en Eurofittesten tijdens de gymuren.

Wereldkidz Meent

Bij onze IPC methode ’s middags staat bewegingsonderwijs ook regelmatig op het programma. We werken samen met andere instellingen/verenigingen vanuit het dorp en omgeving. Voorbeelden zijn de Heuvelrugloop en Blomdance. Elk jaar organiseren wij de Koningsspelen i.s.m. twee andere scholen en de verenigingen. In mei vindt altijd ons schoolvoetbaltoernooi plaats tussen de drie scholen uit Maarn en Maarsbergen. De Meent neemt altijd met een zeer grote groep kinderen en ouders deel aan de Avondvierdaagse. De OR organiseert dit evenement altijd voor onze school. Uitstapjes, excursies en eindkamp groep 8 doen we bij voorkeur op de fiets. Uiteraard doen we ook het verkeersexamen met groep 7. De bovenbouw ging het afgelopen schoolreisje survivallen. Verdere activiteiten zijn de skeelerlessen voor de middenbouw, Wandelen voor water van groep 7 en het bezoek van de sportprofiel promotieochtend van het OLZ in Zeist. Op verschillende momenten gaan wij ook de bosrijke omgeving van Maarn in (met oa de buitendagen). Verder motiveren wij de kinderen om tijdens het buitenspelen in de pauze goed te bewegen.
Niet alleen bewegen en sportief gedrag, maar ook gezonde voeding vinden we belangrijk (fruitpauzes, nationaal schoolontbijt).

Als team geven wij het goede voorbeeld in bewegen en gezonde voeding. Tijdens onze nieuwschooljaarreceptie treden wij ook op met een bewegingsact.

2. CBS Coolsma Driebergen-Rijsenburg

Coolsma

CBS Instituut Coolsma is een school die sportiviteit en bewegen in de ‘schoolgenen’ heeft zitten. Dat komt dagelijks in, op en rond de school terug. Ook neemt zij elk jaar met vele teams en leerlingen deel aan de schoolsporttoernooien in Driebergen-Rijsenburg. Hierbij staat sportiviteit plus respect en kennis maken met sporten plus deelnemen – meer nog dan winnen en natuurlijk verliezen – centraal. Coolsma is de (misschien wel sportiefste) basisschool van de Utrechtse Heuvelrug.
De (sportieve) uitgangspunten van de school

  • Vakkrachten: Er zijn vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en creatieve werk-vormen. Indien gewenst wordt gebruik gemaakt van expertise van derden. Er wordt wekelijks anderhalf uur aan de groepen 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs aan-geboden door een vakleerkracht (ALO HBO opgeleid), waarbij vanuit de leerlijnen zowel motorisch, sociaal emotioneel, als cognitief ontwikkeld wordt. De Coolsma kiest voor een vakleerkracht en daarmee voor kwaliteit en een doorgaande lijn in het bewegingsonderwijs
  • Beweging: De Coolsma komt in groep 1 en 2 tegemoet aan de bewegingsdrang van leerlingen door fantasiespel, kleutergym, bewegen op muziek en vrij spel binnen en buiten. Zij leren hierbij hun eigen grenzen kennen en hun bewegingen steeds beter te coördineren. Er is aandacht voor de grove en fijne motoriek. Expressie en sociale ontwikkeling speelt hierbij een grote rol. Deze groepen krijgen bewegings- en spelonderwijs van hun eigen meester of juf in het mokaal of in de huppelgang. Daarnaast spelen zij 2 keer per dag op hun eigen uitdagende schoolplein.
  • Lichamelijke opvoeding: De leerlingen van groep 3 tot en met 8 leren basisvaardig-heden om bepaalde spelvormen uit te voeren en leren door spel om te gaan met zaken als spanning, winst en verlies, respect voor de ander en sportiviteit. De leerlingen leren een aantal bewegingsvormen uit te voeren en de bewegingsmogelijkheden van anderen in te schatten. Deze groepen krijgen les van de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De Coolsma heeft een mokaal voor kleinschalige beweeg/ sportactiviteiten. De gymlessen worden echter gegeven in de sportzaal van basisschool De Kring aan de Schotellaan in Driebergen. Deze in 2008 nieuwgebouwde gymnastiekzaal is een moderne ruime zaal met veel mogelijkheden voor de vakleerkracht.
  • Cultuur specifiek: Binnen het Coolsma cultuurprogramma is ook jaarlijks aandacht voor de discipline dans. Op diverse momenten voeren groepen op school stukjes op waarin dans terugkomt. Daarmee wordt ook toegewerkt naar het hoogtepunt van het laatste basisschooljaar namelijk de musical die groep 8 uiteindelijk opvoert en waarin ook gedanst wordt. Daarnaast krijgen de groepen 5 en 6 plus de groepen 7 en 8 een lesserie dansen van een danslerares. Ook de leerkrachten zelf doen dat, tijdens de muzieklessen, wanneer ze een halve groep hebben.
  • Sport specifiek: Gedurende een periode van 8 weken in het schooljaar krijgen de kinderen van groep 2, 3 en 4 judo, gericht op valtechnieken, balans, motorische vaardigheden en zelfvertrouwen.

Er is een sportcommissie en een activiteitencommissie. De sportcommissie richt zich op de organisatie van sport/speldagen en de Koningsspelen, de schaatsdag, hardloop-wedstrijden (eventueel voor het goede doel) en deelname aan de diverse schoolsporttoernooien.
De activiteitencommissie richt zich bijvoorbeeld op de avondvierdaagse (met grote deelname vanuit groep 3 tot en met 8) en de spelletjesmiddagen. Ongeveer 6 maal per jaar spelen de kleuters in kleine groepjes, onder begeleiding van ouders, diverse gezelschapsspelletjes.

De Sportcommissie
De sportcommissie bestaat uit 6 ouders. Namens de leerkrachten hebben twee leerkrachten zitting. Daarnaast is de vakleerkracht onderdeel van de commissie. Zij komen 6 keer per jaar samen om te organiseren activiteiten voor te bereiden en deelname te coördineren. Dit gebeurt vanuit het oogpunt dat elke leerling zijn eigen grenzen moet kunnen verkennen en kennis moet kunnen maken met allerlei sporten. Leerlingen en ouders worden hierbij bewust van de noodzaak tot bewegen en krijgen hierdoor ervaring welke sport bij hun kind zou kunnen passen en wat het kind leuk vindt. De Coolsma ondersteunt bij het doorverwijzen en heeft oog voor talentherkenning en – ontwikkeling.

Sport/speldagen
Jaarlijks vinden de sport/speldagen plaats. Voor groep 1 en 2 worden op het eigen kleuterplein verschillende soorten bewegingsspelletjes gedaan. Groep 3 en 4 hebben in het bos een parcours van allerlei sporten en spelletjes. Groep 5 tot en met 8 doet op locatie een groot aantal sporten. Voor groep 5 tot en met 8 wordt deze dag om het jaar afgewisseld met een atletiekdag. Daarnaast wordt deelgenomen aan landelijke, regionale en/of gemeentelijke sportactiviteiten zoals de Koningsspelen. Deze activiteiten hebben een eigen specifieke invulling en staan los van de sport/speldag.

Sporttoernooien
Vanaf groep 3 wordt gestimuleerd om deel te nemen aan de vele schoolsport-toernooien die er binnen de gemeente worden georganiseerd. In de jaarplanning (bijlage 1) staat aangegeven hoeveel ploegen en/of leerlingen in 2016 hebben deelgenomen. De animo om deel te nemen is altijd groot. Vooral het zwemmen, hardlopen en voetballen kent veel Coolsma-deelnemers. In de gymlessen wordt ook altijd aandacht besteed aan de sporttoernooien waaraan wordt deelgenomen en waarop de leerlingen worden voorbereid. Niet alleen in de gymlessen maar ook op het schoolplein wordt flink geoefend. Daarnaast worden er aparte schaaktraining op vrijdagmiddag gegeven en nemen veel leerlingen deel aan het proefzwemmen voor het zwemtoernooi en de voetbaltraining voor het voetbaltoernooi. De afgelopen jaren heeft de Coolsma de organisatie van de 3bergenloop ondersteund om meer deelname vanuit de basisscholen te krijgen. Inmiddels is deze deelname explosief gestegen.
Inmiddels zijn in november weer 4 middagen schaaktrainingen geweest. Hiervoor staan de trainers/ouders en leerlingen een enorm schaakspel (3 bij 3 meter), een magneetbord en digiborden ter beschikking. Voor groep 3 en 4 was er een beginnergroep, groep 5 en 6 plus groep 7 en 8 bestond uit gevorderden. Oudere leerlingen helpen de jongere leerlingen bij het leren en spelen van het spel. Uit de leerlingen worden ook weer 2 teams geformeerd die de eer van de school gaan hooghouden in januari 2017.

3. CBS De Uilenburcht

Uilenburcht

Directie, docenten en leden van de Ouderraad promoten op de Uilenburcht samen een sportieve en gezonde levensstijl van de kinderen. De school vindt het belangrijk dat kinderen veel bewegen en tegelijkertijd onder en buiten schooltijd samen leuke dingen kunnen doen ter bevordering van hun gezondheid en hun gehele ontwikkeling. Immers: een gezonde geest kan zich pas goed ontwikkelen in een gezond lichaam! Zo krijgen alle leerlingen van de school één keer per week gymles van een vakleerkracht gym en daarnaast nog één keer van de eigen leerkracht. In de eigen gymzaal van de school en op het schoolplein zijn uiteraard diverse voorzieningen aanwezig die het lekker in beweging zijn van de leerlingen stimuleren. Sportief bezig zijn is niet alleen gezond, maar ook goed voor het leren samenwerken en het zelfvertrouwen van kinderen.